söndag 26 oktober 2014

Gnissel under I brädanMätarställning: 51311
Datum: 2007-09-25
Analys: Vid körning under vissa betingelser kan man höra ett högfrekvent kvitter från området kring värmereglaget. Det kan återskapas med ett lätt slag på I-Brädan. Vid närmare kontroll ser det ut som om vindrutetorkaremotorn vibrerar och därmed ligger mot en reglagevajer från värmarreglaget.
Åtgärd: Böjde bort vajern.
Resultat: Verkade fungera
Efter flera mil så dög inte den åtgärden. Måste hitta en robustare lösning
 
NY ANALYS: Vid närmare besiktning ser man att det blir svårt att bara böja undan vajrarna från torkarmotorn. En lösning är att säkra att torkarmotorn inte vibrerar. Men jag petade in lite ljudisolerings material i spalten mellan torkarens konsol och torpedväggen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar